Sådan fungerer det

SIE Europe-deltagere der ønsker at bidrage med data, får som tak adgang til de aggregerede data fra alle de øvrige deltagere. Data kan anvendes af systemadministrator, researchere eller sikkerhedsløsninger. Der er ingen omkostninger ved at deltage i dette fællesskabsprogram.


Deltagere installerer og driver en sensor som bidrager med data. Det er teknisk simpelt at drive en passiv DNS-sensor og derved medvirke til fællesskabets datadeling. Data, som sendes fra datayderne, stammer fra cache miss trafik over den rekursiv server, og omfatter derfor ikke data som er personligt identificerbare.


SIE Europe platformen indsamler, filtrerer og distribuerer passive DNS-data til deltagerne i fællesskab. Det sker tæt ved ​​real-time. Vil du se, hvad der sker i den globale DNS lige nu? SIE Europe-platformen giver øjeblikkelig adgang til data i realtid indenfor Europa, uden at du skal udvikle og drive dine egne sensorer og dataindsamlingsinfrastruktur.


Alle SIE Europe aktiviteter sker i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") og tyske love og bestemmelser.